glava
lapis

vaš partner za računovodstvo in finance

Potrebujete strokovnjaka s področja računovodstva in financ, ki vam bo pomagal pri vzpostavitvi administracije ali pa prevzel vodenje vašega računovodskega oddelka, skrbel za izpolnjevanje zakonskih predpisov ter pomagal pri bolj zahtevnih opravilih in projektih?

Potrebujete občasen finančni nasvet, pa ne bi radi zaposlili strokovnjaka za poln delovni čas?

Bi radi prepustili računovodstvo zunanji računovodskih službi?

Pomagali vam bomo, poskrbeli, da bo vaše poslovanje optimalno in da ne boste zašli v težave.

racunovodstvo

Računovodstvo

Priprava obdobnih računovodskih izkazov za zunanje in interno poročanje. Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in profitnih centrih.

finance

Finance

Ustrezni viri financiranja projektov in vašega poslovanja vas ne bodo zapeljali v likvidnostne težave.

svetovanje

Poslovno svetovanje

Dolgoročno delovanje podjetja, maksimirane učinkov in donosnosti za vse udeležence procesa - naj bi bili vaši cilji. Povezanost delovanja vseh poslovnih funkcij v vašem podjetju mora biti na visokem nivoju, ki ga je mogoče doseči z upravljanjem kakovosti.

ddv

Davčno optimiranje

Državi je potrebno plačati ravno toliko dajatev kot je predpisano. Pri obdavčitvi imate vedno veliko različnih možnosti. Veste katera je za vas najcenejša?

Forenzično računovodstvo

Ste prevzeli podjetje? Vam posamezni poslovni dogodki evidentirani v izkazih niso jasni, sumite na nepravilnost poslovanja? Raziščite ali in kako so posamezne informacije razkrite, oziroma preverite ozadje posameznih dogodkov ter knjižb prikazanih v računovodskih izkazih.

čas

Finančni direktor za nepolni delovni čas

Izkoristite možnost storitve finančnega direktorja za nepolni delovni čas (npr 32h/mesec)

cas

Izkušen računovodja - Vodja financ in računovodstva za nepolni delovni čas

Imate lasten oddelek računovodstva ali zaposlenega, ki vam opravlja tudi določena administrativna opravila in knjiženje v vaše programe. V tem primeru potrebujete samo nekoga, ki vam bo pomagal pri najzahtevnejših računovodskih opravilih. Za vas bo to ceneje, kot če bi prenesli izvajanje računovodstva v celoti na drugega ponudnika.

stecaj

Računovodstvo v insolvenčnih postopkih

Ste zašli v trajnejšo nelikvidnost ali pa ste dolgoročno plačilno nesposobni. Računovodja in finančnik je v tem primeru ključna oseba ki vam bo pomagala najti rešitev iz težav. Ste stečajni upravitelj - potrebujete zunanjo računovodsko službo, ki dobro pozna insolvenčno zakonodajo in postopke v računovodstvu v primeru prisilne poravnave ali stečaja. Potrebujete v dodeljenih primerih pomočnika in podporo pri reorganizaciji, nadaljnjem poslovanju, odprodaji premoženja, pripravi otvoritvene bilance, itd...